• Lời mời hội chợ Canton 2023
  • Trẻ em và Thú cưng 2022
  • namendl
  • Đội
  • IMG_0862
  • nội thất trẻ em (4)

Công ty TNHH Nội thất Trẻ em Thành phố Đông Quan được thành lập tại Đông Quan vào năm 2007, sau đó là Công ty TNHH Nội thất BaoFa Thành phố Đông Quan và Công ty TNHH Nội thất Đông Quan Pinweitongju là các công ty liên kết dưới cùng sự quản lý. Chúng tôi đã xây dựng hai cơ sở sản xuất hiện đại với 20000 m2, cùng với đội ngũ R&D xuất sắc và hơn 400 công nhân lành nghề tại Đông Quan, Trung Quốc.